§ 220 SGG

Sozialgerichtsgesetz (SGG) vom 3. September 1953
[1. Januar 1975]
1§ 220. [(weggefallen)]
Anmerkungen:
1. 1. Januar 1975: Artt. IV Nr. 2, VI des Gesetzes vom 30. Juli 1974, Bekanntmachung vom 23. September 1975.

Umfeld von § 220 SGG

§ 219 SGG

§ 220 SGG

§ 221 SGG